Kliendiklubi

Üldsätted
 
1. Need tingimused (edaspidi - Tingimused) määravad kindlaks Kesko Senukai Digital PJSC, registreeritud aadress Kareivių g. 11B, Vilnius (edaspidi - Ettevõte) Kliendiklubisse kuulumise üldtingimused. Suhted, mida käesolevad Tingimused ei reguleeri või reguleerivad osaliselt on reguleeritud eraldi Ettevõtte avalike teadetega Klubi liikmetele ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.
 
2. Klubi on mõeldud Ettevõtte kõige lojaalsematele klientidele, kes on registreeritud Ettevõtte uudiskirja saajaks, et neile lisahüvesid luua ja tänada neid nende lojaalsuse eest.
 
3. Oma e-maili aadressi andmisega ja uudiskirja registreerumisega kinnitab Klubi liige lisaks, et ta on tingimustega korralikult tutvunud ja kohustub neid järgima. Ettevõte ei vastuta selle eest kui Klubi liige pole Tingimustega osaliselt või täielikult tutvunud kui talle selline võimalus on antud.
 
4. Ettevõttel on õigus Tingimusi muuta või Klubi igal ajal sulgeda, sellest Klubi liikmetele isiklikult ette teatamata. Klubi liikmeid teavitatakse sellistest otsustest avalikult internetis aadressil www.1a.ee ja vajaduse korral ka e-maili teel.
 
5. Sõbraringi klubi on avatud üle 14-aastastele inimestele. Isikuandmete esitamisega kinnitate, et olete vähemalt 14-aastane.
 
Klubi liikmeks saamine
 
6. Isikutest saavad Klubi liikmed, sisestades oma e-maili aadressid ning registreerudes uudiskirja ja tutvudes Tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga reeglitega. Ilma e-maili aadressi sisestamata pole Klubisse kuulumine võimalik.
 
7. iga Klubisse vastu võetud inimese kohta saab kasutada ainult ühte e-maili aadressi.
 
8. Klubi liikmelisus lõpeb pärast uudiskirjast loobumist ja koos sellega Klubist lahkumist. Samuti jätab Ettevõte endale õiguse eemaldada Klubist kõik isikud, kes pole rohkem kui 3 kuud uudiskirja avanud.
 
9. Klubi liige kohustub esitama täpsed, õiged ja täielikud isikuandmed. Esitatud andmete muutumise korral teavitab Klubi liige sellest Ettevõtet ja ajakohastab muutunud isikuandmeid Ettevõtte mistahes teates sisalduva vastava lingi kaudu või pöördudes Ettevõtte poole e-maili aadressil [email protected].
 
Liikmelisuse eelised
 
10. Klubi liikmeks saamisega on isikul õigus saada perioodiliselt Ettevõtte uudiskirju erinevate pakkumistega ja saada ka muid soodustusi, mida Ettevõte pakub Klubi liikmetele erinevatel aegadel. Sellised soodustused kõigile Klubi liikmetele võivad sisaldada:
  • kauba tasuta kohaletoimetamise päevad;
  • sooduskupongid veebilehel kaupade ostmiseks;
  • teave allahindluste ja muude pakkumiste kohta;
  • kasulikud infosõnumid ja näpunäited spetsialistidelt;
  • muud pakkumised või soodustused, mida Klubi liikmeks olemise ajal pakutakse.
 
11. Ajakohane ja üksikasjalik info konkreetsel ajal kohaldatavate lisahüvede kohta on saadaval veebilehel ja Klubi liikmetele regulaarselt saadetavates uudiskirjades.
 
12. Täiendavate soodustustena pakutakse otsepakkumisi, isiklikke soodustusi ja sünnipäeva üllatusi eeldusel, et Klubi liige annab eraldi nõusoleku enda profiili koostamiseks.
 
13. Sõprade ringi laiendamiseks ja 1A brändist enam kasu saamiseks, edastame teie sõbraks olles teie nõusolekul otseturunduse eesmärgil teie kontaktinfo meie partnerile Kesko Senukai Lithuania, mis haldab Senukai kauplusi, ja AS-ile Kesko Senukai Estonia, et nad saaksid teile saata uudiskirju erinevate pakkumiste, tutvustuste ja allahindlustega.
 
Isikuandmete töötlemine
 
14. Selleks, et Ettevõte saaks hallata Klubi liikmesust ja saata Klubi liikmetele uudiskirju, hoiab Ettevõte Klubi liikmete e-maili aadresse ja telefoninumbreid kui telefoninumber on antud ("kontaktandmed"). Kontaktandmeid kogutakse Klubi liikme nõusoleku alusel.
 
15. Klubi liikmele täiendavate soodustuste ja isikustatud pakkumiste, isikustatud soodustuste ja sünnipäeva üllatuste pakkumiseks võib Ettevõte töödelda ka Klubi liikmete isikuandmetega seotud teavet ("Isikustatud andmed"). Isikustatud andmed võivad sisaldada Klubi liikme nime, elukohta, sünniaega ja sugu, samuti mitmesugust infot Klubi liikme huvide ja harjumuste kohta ning muud teavet, mis aitab paremini mõista Klubi liikme vajadusi. Neid isikuandmeid töödeldakse Klubi liikme nõusoleku alusel. Nende esitamine on vabatahtlik.
 
16. Lõikes 15 nimetatud Klubi liikmete andmeid kogutakse juhul, kui Klubi liige need küsimustiku kaudu edastab. E-maili tuleb täpsustada küsimustikus, muud isikuandmed edastatakse Klubi liikme vabatahtlikul valikul. Selle informatsiooni esitamata jätmine põhjustab selle, et Klubi liige ei saa isikustatud pakkumisi, isikustatud soodustusi ja sünnipäeva üllatusi, mis on olulised ainult tema jaoks.
 
17. Kui Klubi liige on nõustunud küpsiste või muu sarnase tehnoloogia kasutamisega, võib Ettevõte saata isikustatud pakkumisi, kasutades nende tehnoloogiate kaudu kogutud andmeid. Samuti võib Ettevõte töödelda informatsiooni, mis on seotud Klubiliikme veebilehe ja uudiskirjade kasutamisega ("Kasutusandmed"). Kasutusandmed võivad sisaldada IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, veebilehe külastuse kestust, vaadatud lehti, lehel navigeerimise infot, samuti infot Klubi liikmele saadetud uudiskirjade lugemise kohta.
 
18. Klubi liikmed võivad pakkumiste saamisest igal ajal loobuda, valides Ettevõtte juba saadetud teadetes sobiva lingi või pöördudes Ettevõtte poole aadressil: info1a.ee.
 
19. Klubi liikmete isikuandmeid säilitatakse seni, kuni kehtib Kliendiklubi programm või kuni Klubi liige otsustab Klubist lahkuda, lõpetades uudiskirjade tellimise, välja arvatud juhul, kui selline säilitamine on vajalik, et Ettevõte täidaks oma kohustuslikke seadusest tulenevaid kohustusi.
 
20. Klubi liikmetel on õigus pääseda juurde oma Ettevõttes töödeldavatele andmetele, nõuda nende andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist ning esitada nende andmete töötlemisele vastuväiteid. Lisateavet oma õiguste ja nende kasutamise kohta leiate meie Privaatsuspoliitika reeglitest.
 
21. Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse nende suhtes Privaatsuspoliitika reegleid. Arvestades, et Privaatsusploiitika reeglites on täpsustatud Tingimuste olulised sätted, on soovitatav, et Klubi liige loeks need hoolikalt läbi ja oleks kindel, et ta mõistab ja nõustub kõigi Privaatsuspoliitika reeglite sätetega.
 
22. Otseturunduse eesmärgil esitatud isikuandmeid töötleb vastutav andmetöötleja - Kesko Senukai Estonia, registrijärgne aadress Pärnu mnt 102c/Jalgpalli 1, juriidilise isiku kood 10026621.
 
Kontaktid
 
Klubi liikmelisust puudutavate küsimuste korral saatke e-kiri aadressil: [email protected]