Garantii ja tagastamine

1.      www.1a.ee ostjal („Ostja“) on õigus ilma põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keelduda kaubast, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud, see tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks. Ostja peab kasutama seda õigust vastutusrikkalt ja tagastama kauba korralikus originaalpakendis, samuti tagastama kõik kauba komplekti kuuluvad osad. Kauba tagastamise kulud peab katma Ostja. 
2.      Lepingust loobumisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks.
3.      Kaup tuleb tagastada 1a.ee Liimi väljastuspunkti, mille aadressid leiate siit.
4.      Kui müüja on tagastatud kauba kätte saanud ja selle kvaliteeti hinnanud, siis tagastab müüja 14 päeva jooksul pärast ostu-müügilepingust keeldumise kohta kirjaliku teatise saamist, Ostjale kauba eest tasutud raha.
5.      Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiitalongiga, kui need olid koos kaubaga kohale toodud). Kauba tagastamisel tuleb esitada ostudokument ja tellimuse number. 
6.      Tagastatava kauba komplektsuse eest vastutab Ostja. Kui kaup ei ole komplektne, siis müüja tagastatavat kaupa vastu ei võta.
7.      Ostja õigust keelduda internetikaupluses müüjaga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust ei kohandata:
7.1.      lepingutele, mille alusel valmistati kaup tarbija spetsiaalsete juhtnööride järgi ega ei olnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse arvestades tarbija isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kauba puhul, mis on kohandatud selgelt tarbija isiklikeks vajadusteks;
7.2.      lepingutele kiiresti rikneva kauba või kauba puhul, mille säilivusaeg on lühike;
7.3.      lepingutele pakendatud kauba puhul, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
7.4.      lepingutele kauba kohta, mis pärast kohale toimetamist segunevad oma iseloomu tõttu eraldamatult teiste esemetega;
7.5.      lepingutele pakendatud video- või audiosalvestuste või pakendatud tarkvara kohta, mis on pärast kohaletoomist on pakendist välja võetud;
7.6.      lepingutele ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kohale toomiseks, välja arvatunende väljaannete ettetellimise lepingutele.
8.      Juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) antakse kõikidele kaupadele 12 (kaheteistkümne) kuu pikkune garantiiaeg.
9.      Kaupade fotod on ette nähtud vaid illustreerimise eesmärkide täitmiseks, originaaltooted võivad fotodel kujutatutest erineda. Nimetatud fotosid ei saa kasutada pretensiooni põhjendusena. Kui nimetatud toote puhul tekib mingeid kahtlusi, siis pöörduge müügijuhi poole enne kauba soetamist. Kaup loetakse kvaliteetseks, kui see vastab internetikaupluses esitatud näidisele, mudelile või kirjeldusele.
10.  Kauba tootja garantiikohustused kehtivad ainult sel juhul, kui ei ole rikutud kauba kasutustingimusi. Arusaamatuste vältimiseks soovitame tähelepanelikult läbi lugeda kauba kasutusjuhendu, kui see on kaubale lisatud. Garantii kehtib ainult sel juhul, kui Ostja esitab müüjale kauba ostukviitungi, arve, muu ostu-müügi dokumendi või muu dokumendi, mis kinnitab kauba soetamist müüjalt.
11.  Kvaliteetseid ja tellimusele vastavaid kaupu tagastada ega ümber vahetada ei saa. Õigust keelduda internetilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ilma põhjust nimetamata juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) ei rakendata. Kvaliteedinõuetele mittevastav kaup tuleb kõigepealt esitada müüja garantiiteenindusele ja alles pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et kaupa ei ole võimalik parandada, vahetatakse see teise kauba vastu või tagastatakse.
12.  Kauba tagastamise kulud katab Ostja. Kauba eest raha tagastamisel ei tagastata kauba kohale toimetamise eest tasutud summasid. Kauba eest tagastatakse raha Ostjale alles pärast seda, kui kaup on faktiliselt müüjale tagastatud.
13.  Vaidlused kauba kvaliteedi, tagastamise ja muude ostu-müügi tingimuste kohta lahendatakse ostu-müügi reeglites sätestatud korras ja tuginedes rahvuslikele õigusaktidele.
14.  Kui Ostja on soetanud mittekvaliteetse toote või teenuse, siis  ei piira müüja antud kvaliteedigarantii ostja (tarbija) õigusaktidega sätestatud õigusi.
15.  Kui kohale toodud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, siis võib Ostja pöörduda klienditeenindusse e-kirjaga aadressil [email protected] või kauba tootja volitatud teenindusse (garantiiteeninduste kontaktid leiate kaubale lisatud ostudokumendilt).
16.  Kõigile Ostja kauba tagastamise küsimustele vastame e-kirjaga aadressil [email protected] või telefonil +372 6652771.
17.  Avaldused või kaebused meie internetikauplusest soetatud kauba või teenuste kohta võite esitada elektroonilisel tarbijate vaidluste lahendamise platvormil – http://ec.europa.eu/odr/.
 
Praak- või mittetäielikult komplekteeritud kaubad
 
18.  Ostja, kes soovib esitada kaebuse praak- või mittetäielikult komplekteeritud kauba kohta, võib seda teha kas 1a.ee klienditeeninduses või e-kirjaga aadressil [email protected].
19.  Kaebuse esitamisel peab Ostja esitama järgmise teabe:
19.1.    Kauba tellimuse numbri;
19.2.    Kauba foto, rikutud koha foto (kui see on mehaaniline vigastus ja seda on võimalik pildistada);
19.3.    Kauba pakendi foto;
19.4.    Kirjeldama kauba praagi ja vigastuse tunnuseid või nimetama puuduoleva osa.
20.  Kaebuse esitamisel on Ostja kohustatud nimetama, milline oleks tema soov pretensiooni lahendamiseks:
20.1.    Praakkaup palutakse asendada kvaliteetse kaubaga; 
20.2.    Mittetäielikult komplekteeritud kaup palutakse täiendada komplektist puudu olevate osadega;
20.3.    Palutakse tagastada tasutud raha.
21.  Pretensioon lahendatakse ja vastus esitatakse 14 päeva jooksul. 
 
Kahjustatud saadetis
 
22.  Koju kohale toimetatud saadetise kvaliteeti kontrollige kulleri juuresolekul. Kui märkasite, et pakend on vigastatud:
22.1.    rääkige sellest kauba kohale toonud kullerile;
22.2.    märkige saadetise saatedokumenti, et pakend on vigastatud ja täitke koos kulleriga Pakendi vigastuste (kontrollimise) akt;
22.3.    Kontrollige pakendis olevaid kaupu ja, kui need on vigastatud, siis fikseerige vigastused fotodel. Fotod on vajalikud kauba tagastamise protseduuri täitmiseks;
22.4.    kui pakend ei ole vigastatud, siis ei ole vaja kulleri juuresolekul kaupa kontrollida. Kui võtate saadetise vastu ja allkirjastate dokumendid, siis loetakse, et saadetis on kohale toimetatud korralikult.

Hooldus/remondiaeg on 7-30 päeva.
Välismaa garantiipartnerite hooldus/remondiaeg on 30-70 päeva.

Remonttööde ja tagastamise tingimused

• Kui klient ei soovi seadme remondi teostamist või remonti toodud seade osutub korrasolevaks, tuleb tasuda defekteerimistasu 20 EURi. 
• Tootja ega UAB Kesko Senukai Digital ei vastuta programmide, admete ega salvestatud teisaldatava meediumi kahjustuste või kaotsimineku eest. Kõvaketta vahetuse korral taastatakse garantiikorras ainult kõvakeetal algselt olnud tarkvara ning eda juhul, kui klient esitab arvutiga kaasas olnud originaalmeedia ja litsentsid. 
• Kui seadme rike on tekkinud vedeliku või võõrkeha sattumisel seadmesse või mehhaanilise vigastuse tagajärjel, kaotab tootjagarantii kehtivuse. 
• Klient kohustub seadme ära viima kuue kuu jooksul peale seda kui UAB Kesko Senukai Digital on klienti teavitanud töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on UAB Kesko Senukai Digital-il õigus võõrandada seade tehtud töö, kulutatud varuosade ja hoiukulude katteks.