Privaatsuspoliitika

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ettevõte UAB Kesko Senukai Digital kohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et meie teostatav isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.2. Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB „Kesko Senukai Digital“, juriidilise isiku registrikood: 301673928, aadress Kareivių t 11, Vilnius 09109, e-post: [email protected] 

1.3. Palume lugeda see Privaatsuspoliitikat tähelepanelikult läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas kogutakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid.

1.4. Privaatsuspoliitika hõlmab alljärgnevaid teemasid:
1.4.1. kuidas me kasutame Teie andmeid;
1.4.2. milliseid isikuandmeid me jagame kolmandate pooltega;
1.4.3. kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame;
1.4.4. turundussõnumid;
1.4.5. Teie õigused;
1.4.6. kuidas me kasutame küpsiseid;
1.4.7. laste isikuandmete töötlemist;
1.4.8. Privaatsuspoliitika muutusi;
1.4.9. kuidas meiega ühendust võtta.

1.5. Esimest korda meie veebilehte külastades palume Teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle Privaatsuspoliitika tingimuste alusel.

1.6. Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kaitseme Teie isikuandmeid ja eraelu puutumatust, kirjutage meile e-posti aadressil [email protected].

Kasutame Teie andmeid mitmel moel – andmete töötlemise täpne kord oleneb andmete iseloomust ja sellest, milliseid meie kaupluse teenuseid kasutate. Alltoodud tabelites on kirjeldatud üksikasjalikult seda, mida ja miks me Teie andmetega teeme.

Kuidas me neid andmeid kasutame? Miks me neid kasutame?

2.1. Teie eesnimi, perekonnanimi ja kontaktandmeid

Võttes ühendist tellimuse esitamisel Teie nimetatud telefoninumbril, kui tellite kaupa ja sisestate oma andmed, kuid makse jääb tegemata.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik, et juhindudes oma õigustatud huvist täita nõuetekohaselt sõlmitud leping, saaksime kasutada Teie nimetatud telefoninumbrit selleks, et võtta Teiega ühendust ja aidata Teil viia lõpule alustatud makseprotsess ja konsulteerida tekkinud küsimustes. Te võite igal ajal avaldada mittenõustumist sellise Teie andmete kasutamisega, pöördudes e-posti [email protected] teel või telefonivestluses meie töötajaga.

Teie ostetud kaupade saatmiseks maksja ja kohaletoimetamise aadressile.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Teie eesnime, perekonnanime ja kontaktandmeid kasutamata oleks tellimuste kohaletoimetamine keeruline.

Teile e-posti teel, tekstisõnumitena, Facebook ja Gmaili keskkondade kaudu või posti teel teabe saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et Teid kursis hoida kogu uue teabega. Selle teabe edastame vaid saanud Teie nõusoleku.

Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave tellimuse oleku uuendamise kohta ja kvaliteediküsitlused.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (et teaksite, millal Teie tellitud kaup saabub). Kvaliteediküsitlused on aga vajalikud õigustatud huvi meie oma teenuste parandamisel tagamiseks (selliste küsitluste saatmisest võite soovi korral igal ajal keelduda pöördudes e-posti [email protected] teel või vajutades loobumisviitele, mille leiate e-kirjas).

Konkursside läbiviimisel.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat pärast loosimängu lõppu ja loosimise võitjaks osutumisel mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast auhinna kättesaamist.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks; kui me ei saa Teie andmeid loosimises kasutada, ei ole Teil võimalik seda võita.

Teie isiku tuvastamiseks, kui esitate tellimuse telefoni teel.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik Teie telefoni teel esitatud tellimuse haldamiseks.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või 1a.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

2.2. Teie huvid, elukohajärgne linn, sugu ja sünnikuupäev

Teie tegeliku vanuse tuvastamiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 14-aastastele isikutele.

Sihtrühmade segmentimisstrateegia jaoks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et vastata paremini Teie huvidele. Nii pakutakse Teile üldise sõnumi asemel vaid teemasid, mis Teid huvitavad.

Edastades Teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Teenuste kvaliteedi hindamiseks. See aitab meil parandada oma teenuste kvaliteeti (selliste küsitluste saatmisest võite soovi korral igal ajal keelduda pöördudes e-posti [email protected] teel või vajutades loobumisviitele, mille leiate e-kirjas).

2.3. Teie makseandmed

Raha vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates operatsiooni sooritamise kuupäevast.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Maksekaardi andmed.


Teie nõusolekul säilitame maksekaartide andmeid. Neid andmeid säilitame kogu Teie konto kehtivusaja või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et ostuprotsess oleks lihtsam.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või 1a.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

2.4. Teie suhtlemise meiega ajalugu

See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni teel (telefonivestlus või häälsõnum, kui helistate meie klienditeenindusse või kui Teile helistavad meie töötajad) või e-posti teel.

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks, et tagada ühtne ja hea kvaliteediga teenindus ning kaitsta meie huve.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise kommunikatsiooni lõpetamisest.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning vaidluste teenindamise kvaliteedi kohta tekkimisel tõendite omamiseks. See on vajalik seetõttu, kuna me teame, et ootate meilt vaid parimat teenindust.

2.5. Ostude ja käitumise ajalugu

Teie ostetud ja ostukorvi lisatud tooted ning Teie käitumine e-posti teel toimunud suhtluses, meie veebilehel ja rakendustes.

Teile toodete müümiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks ning toodete tagastamise haldamiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).

Hüljatud ostukorviga seotud meilide saatmiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Nii saame Teile meelde tuletada, et olete ostukorvi lisanud veel tellimata toote. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.

Isikustatud meilide saatmiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

See võimaldab meil vastata Teie vajadustele ja huvidele ning tagada meie poolt parima teeninduse. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.

Edastades Teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Teenuste kvaliteedi hindamiseks. See aitab meil parandada oma teenuste kvaliteeti (selliste küsitluste saatmisest võite soovi korral igal ajal keelduda pöördudes e-posti [email protected] teel või vajutades loobumisviitele, mille leiate e-kirjas).

2.6. Teave Teie seadme kohta

Andmed, mida jagate meiega meie veebilehte külastades või meie rakendusi kasutades, sealhulgas Teie IP-aadress ja seadme tüüp, kuvari eraldusvõime ning kui nõustute seda meiega jagama, siis ka Teie asukohaandmed ning teave selle kohta, kuidas meie veebilehte ja rakendusi kasutate.

Meie rakenduste ja veebilehe parendamiseks, et seada Teile vaikevalikuid.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil pakkuda Teile parimat võimalikku ostukogemust.

Meie veebilehe ja rakenduste kaitsmiseks.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või 1a.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

2.7. Google’i või Facebooki kontoga sisselogimise käigus kogutud andmed

Selleks, et anda võimalus mugavamini logida sisse meie veebilehele ja rakendustesse, kui logite sisse Google või Facebooki kaudu, saame nimetatud teenusepakkujatelt sisselogimiseks vajalikud andmed.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil muuta Teile 1a.ee kasutamine ning meelepäraste kaupade ostmine lihtsamaks.

2.8. Teave, mida töödeldakse, kui kasutate meie rakendust

Et tagada võimalus sooritada ostud meie e-kaupluses kiiremini ja mugavamalt, kiiremini leida K-rauta kauplusi ja paremini neis orienteeruda.


Sellel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid nagu on kirjeldatud ülalpool selles privaatsuspoliitikas, samuti töötleme rakenduse toimimise ja kasutamisega seotud teavet. Töötleme Teie asukohaandmeid, kui selliseks isikuandmete töötlemiseks annate vastava loa. Kui rakendusele annate loa saada Teie isikuandmeid, võite alati selle loa tühistada kasutades oma seadme rakenduste seadeid või kustutades rakenduse.


Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil muuta Teile meie e-kaupluse 1a.ee kasutamise või meelepäraste kaupade ostmise K-rauta kauplustes lihtsamaks.

2.9. Kliendikaartidega seotud teave

Kui soovite osaleda kliendiprogrammis.


Kliendikaartide andmeid ei säilitata kauem kui kliendikaardi kehtivusaja lõpetamiseni.

Soovime, et Teie saaksite kasutada kliendiprogrammi pakutavaid eeliseid. Osaledes kliendiprogrammis, saate osta kaupu soodsama hinnaga, samuti koguda ka punkte ja hiljem kasutada neid ostude sooritamisel kaupluses.

2.10. Te ei ole kohustatud esitama meile mingit isiklikku teavet, kuid kui Te seda meile ei esita, meie kaupade ostmine ei pruugi osutuda võimalikuks. Lisaks, on väheusutav, et sellisel juhul oleks tagatud maksimaalne üldine teeninduskvaliteedi tase. Kuid valite Teie ja meie austame Teie valikut.


2.11. Meie võime kasutada Teie isikuandmeid selles teates nimetatud tingimustel ka siis, kui on vajalik täita või kaitsta õigustatud nõudeid, olenemata sellest, kas see toimub kohtulikus, haldus- või mõnes muus kohtuvälises menetluses. Seetõttu me töötleme Teie isikuandmeid tuginedes seaduslikele alustele, et kaitsta ja tagada meie endi, Teie ja teiste isikute õigusi.


2.12. Teie isikuandmeid võime töödelda mitte ainult nimetatud konkreetsetel eesmärkidel. Neid võime töödelda ka siis, kui see on vajalik, et täita meile kohustusliku õigustatud kohustust või kaitsta Teie või mõne muu füüsilise isiku eluliselt tähtsaid huve.

Soovime siiralt Teie usalduse võita ja seda hoida, mistõttu jagame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.

3.1. Võime Teie andmeid jagada järgmiste andmete saajatega, kui see on vajalik Teile meie teenuste pakkumiseks, nagu on sätestatud selles avalduses;

  • 3.1.1. Me võime edastada Teie isikuandmeid kõigile meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele (sealhulgas meie tütarettevõtted, meie emaettevõte ja kõik viimase tütarettevõtted);
  • 3.1.2. Me võime edastada Teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;
  • 3.1.3. Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega vaid määral, mil see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks;
  • 3.1.4. Me võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, uudiskirjade saatmise ning küsitluste täitmise teenuste pakkujad. Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada Teie isikuandmete kaitsmine ka meie andmetöötlejate poolt.

3.2. Lisaks nimetatud juhtudele võime Teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks. Otseturunduse eesmärgil võime isikuandmeid oma partneritele edastada Teie nõusolekul.

3.3. Selles osas nimetatud andmete saajad võivad asuda ka väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada Teie õigused privaatsusele ja isikuandmete kaitse.

v1.0

2019-10-30